Підтримайте Україну під час російського вторгнення. Допомогти українській армії можна через офіційний рахунок Національного банку України

Політика конфіденційності

 1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена на підставі Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р №2297-VI (далі - Закон), а також Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 №1 / 02-14, а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) і іншого застосованого Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі - Законодавство, що використовується wowmebli.com (далі - Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://wowmebli.com.

 1. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://wowmebli.com.

2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, і інформаційних технологій і технічних засобів, які забезпечують їх обробку.

2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і / або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://wowmebli.com.

2.9. Користувач - особа, яка має доступ до сайту https://wowmebli.com, за допомогою мережі Інтернет та / або використовує інформацію, матеріали і продукти (сервіси і послуги) сайту wowmebli.com.

2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженуму колу осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.12. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та / або знищуються матеріальні носії персональних даних.

 1. Предмет політики конфіденційності

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті wowmebli.com або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті wowmebli.com і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача (при необхідності);

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності);

3.2.5. фотографію (при необхідності).

3.3. Wowmebli.com захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

 • IP-адреса;
 • знеособлені дані про відвідувачів (в т.ч. файли «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики;
 • інформація про браузер;
 • час доступу;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення «cookie» може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Wowmebli.com здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

3.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 1. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

4.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові товари та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти info@wowmebli.com з поміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 1. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://wowmebli.com. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 1. Порядок збору, зберігання, видалення, передачі та інших видів обробки персональних даних

6.1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

6.4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора info@wowmebli.com з поміткою «Актуалізація персональних даних».

6.5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@wowmebli.com з поміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6.6. Видалення персональних даних Користувача. Користувач може будь-якої миті надіслати запит на видалення персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@wowmebli.com з позначкою «Видалення персональних даних».
Якщо ваш запит не був задоволений, ви можете подати скаргу до регулюючого органу - Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на пошту omb@ombudsman.gov.ua

 1. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до Закону України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог Закону України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту wowmebli.com, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту wowmebli.com, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті wowmebli.com.

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умовами окремої угоди.

7.6. У відношенні текстових матеріалів (в тому числі, але не обмежуючись: статті, публікації, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті wowmebli.com) допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на wowmebli.com.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті wowmebli.com або переданих через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті wowmebli.com, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

 1. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди, спір буде переданий на розгляд Арбітражного суду.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується діючий Закон України.

 1. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті wowmebli.com, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: info@wowmebli.com.

9.4. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@wowmebli.com.

9.5. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.